Diskutim: Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete dhe anëtareve të asamblesve komunale përmes përmirësimit të marrëdhënieve të tyre me mediat

6 shkurt 2020 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën “Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të marrëdhënies me mediat”. Ky takim promovoi një debat konstruktiv mbi sfidat me të cilat përballen gratë deputete dhe anëtarët e kuvendit komunal në sigurimin e mbulimit të mjaftueshëm të mediave për aktivitetet e tyre përkatëse.

Diskutimi mblodhi së bashku gra anëtare të asamblesë komunale nga rajone të ndryshme të Kosovës, përfaqësues të mediave nga Klan Kosova dhe RTK, dhe gra deputete, Znj. Blerta Deliu-Kodra, Znj. Time Kadriaj, Znj. Lirije Kajtazi dhe Znj. Ariana Musliu Shoshi.

Gratë deputete dhe gratë anëtare të Asamblesë Komunale shprehen një numër sfidash që pengojnë marrëdhëniet e tyre me median. Në nivelin lokal, anëtarët e kuvendit komunal theksuan mungesën e mbulimit të mediave për përpjekjet dhe aktivitetet e tyre. Ata theksuan dështimin e mediave për të mbuluar çështje të tjera nga ato që lidhen me titujt politikë.

Gratë deputete nga Kuvendi i Kosovës nënvizuan mbështetjen e tyre për homologët e tyre vendorë në adresimin e këtij hendeku. Gratë deputete u kërkuan anëtarëve të kuvendit komunal që t’i informojnë ato në mënyrë të mjaftueshme për të mobilizuar drejt sigurimit të mbulimit të nevojshëm të mediave. Ato më tej nënvizuan angazhimin e tyre për të shërbyer si urë ndërlidhëse mes grave anëtare të komunës dhe mediave.

Përfaqësuesit e mediave dhanë një numër rekomandimesh se si të adresohen këto probleme. Gazetarët nga Klan Kosova dhe RTK theksuan procesin dhe metodat e realizimit të mbulimit të mediave. Ata insistuan që gratë anëtare të asamblesë komunale të jenë më proaktive në kontaktimin me përfaqësuesit e mediave në nivelin lokal dhe qendror. Për më tepër, përfaqësuesit e mediave ndanë një numër të praktikave më të mira në lidhje me qasjet në kontakt dhe sigurimin e mbulimit të nevojshëm të mediave nga të cilat gratë anëtare të kuvendit komunal mund të përfitonin.

Projekti synon të forcojë më tej ndikimin e Grupit të Grave dhe të zgjerojë shtrirjen e saj duke rritur bashkëpunimin me gratë asambleiste në nivel komunal. Projekti do të ndihmojë të vendos një bashkëpunim më të qëndrueshëm mes grave deputete dhe grave asambleiste në nivel komunal, do rritë bashkëpunimin me mediat, si dhe do të lehtësojë inicimin e dialogut publik në nivelin lokal dhe nacional, duke krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme midis grupit të grave dhe mediave përmes aktiviteteve të vazhdueshme. Aktivitete të tjera të projektit që mbështesin Grupin e Grave përfshijnë edhe një trajnim intensiv për përdorimin e rrjeteve sociale për gratë deputete dhe një konferencë përmbyllëse.

Projekti  “Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të marrëdhënies me mediat”” është financuar nga Fondi i Kanadasë për Iniciativa Lokale (CFLI) – një iniciativë e Qeverisë së Kanadasë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More