Gjakovë: Tryezë mbi fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal