Đakovica: Konsultacije o podsticanju uloge ženskog poslanika kroz regionalnu pomoć

11. decembar 2019. – Balkanska grupa organizovala je treći okrugli sto iz niza konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge žena poslanika kroz regionalno informisanje i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“.

Okrugli sto je započeo plodnom raspravom o ključnim preprekama koje su ometale sprovođenje Zakona o ravnopravnosti polova. Pored toga, žene članice opštinske skupštine i službenici za rodnu ravnopravnost (GEO) imali su jedinstvenu priliku da lokalnim izazovima u primeni zakona prenesu projektovane poslanice kosovske skupštine.

Teuta Hadžiu iz AAK-a, bivša članica Odbora, objasnila je ulogu Ženske poslaničke grupe, agende koje su podstaknuli i insistirala da deluju kao pozitivna snaga za napredovanje u rodnom dijalogu. Deluju efikasno i kao most za artikulisanje pitanja koje postavljaju žene i muškarci. Gospođa Hadžiu je istakla da je zakon o rodnoj ravnopravnosti dobar zakon, žene to jednostavno trebaju iskoristiti.

Arberije Nagavci iz LVV-a takođe je primetila da je ovo vrlo važan korak u saradnji lokalnog i centralnog nivoa, jer pomaže ženama u osnaživanju jedna drugu. Ekrem Bytyqi, GEO iz Rahovca, tvrdio je da muškarce izgleda ne zanimaju pitanja sa kojima se žene suočavaju, jer se u nekim slučajevima rodna ravnopravnost doživljava samo kao pitanje žena.

Okrugli sto je zaključen sporazumom o povećanju napora za povećanje broja žena učesnica javnih konsultacija. Nove izabrane članice parlamenta će unaprediti ovaj strateški pristup.

Projekat ima za cilj da dodatno ojača uticaj Ženske poslaničke grupe i proširi svoj domet širom Kosova povezivanjem sa predstavnicama žena na opštinskim nivoima.

Projekat će pomoći ženama parlamentarkama i članovima skupština žena da sarađuju bliže sa medijima i pomognu u pokretanju javnog dijaloga na lokalnom i centralnom nivou, stvarajući održiv odnos između poslanika i medija kontinuiranim aktivnostima. Ostale projektne aktivnosti koje podržavaju Žensku poslaničku grupu uključuju: intenzivnu obuku o korišćenju društvenih mreža za predstavnice žena, sastanke sa predstavnicima medija i završnu konferenciju.

Projekat „Jačanje uloge žena poslanika kroz regionalno informisanje i uspostavljanje odnosa sa medijima „finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More