Grupi për Ballkan mbajti webinarin e dytë me Rrjetin Alumni

Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë “Integrimi Evropian” me ligjërues, Demush Shasha

Gjatë webinar-it u prezantua në lidhje me Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, Agjendën për Reforma Evropiane dhe Liberalizimi i Vizave

Ndër të tjera pjesëmarrësit diskutuan edhe për pozitën e Kosovës me BE që nga nënshkrimi i MSA-së deri më tani, si dhe rendësin e shoqërisë civile në implementimin e saj.

Në këtë diskutim të pranishëm ishin të rinjtë nga partitë e ndryshme politike, pjesë të Rrjetit Alumni, rrjet ky i krijuar për të rinjtë e partive politike, që kanë qenë pjesëmarrës në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë”

Programi Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” financohet nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More