Grupi për Ballkan mbajti webinarin e dytë me Rrjetin Alumni