Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës së Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë