Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës