Grupi për Ballkan organizoi dy vizita studimore si pjesë e programit të saj “të Rinjtë në Politikë”