Grupi për Ballkan lansoi Rrjetin Alumni të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë”