Balkanska grupa lansirala mrežu alumnija izvršnog programa „Mladi u politici“