Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë “Të Rinjtë në Politikë 2020”