Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022