Grupi për Ballkan organizoi Konferencën e Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”

18 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi Konferencën Vjetore “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”, me pjesëmarrës të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë”. Panelistë në këtë konferencë ishin Ambasadori Norvegjez z. Jens Erik Grøndahl, përfaqësueset e partive politike znj. Fitore Pacolli (LVV), znj. Shqipe Mjekiqi (LDK), znj. Vlora Çitaku (PDK) dhe znj. […]

Grupi për Ballkan organizoi vizita studimore për “Të rinjtë në politikë”

03 tetor 2022 Si pjesë e Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë”, Grupi për Ballkan organizoi vizitë studimore në institucionet e Republikës së Kosovës. Fillimisht u vizitua Gjykata Kushtetuese ku të rinjtë u pritën nga gjyqtarët, znj. Selvete Gërxhaliu Krasniqi dhe z. Nexhmi Rexhepi, të cilët gjatë prezantimit të tyre diskutuan mbi rolin dhe rëndësinë […]

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë” 2022

03 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022. Pjesëmarrës në trajnim ishin anëtarë të rinj nga të gjitha partitë politike, të cilët mësuan tema dhe aftësi të reja. Fjalën hyrëse e mbajti Përfaqësuesi i Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, […]

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2022

24 gusht 2022 Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të […]

Grupi për Ballkan mbajti webinarin “Sundimi i ligjit: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën”

15 qershor 2022 Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë “Sundimi i ligjit: Sfidat dhe Mundësitë në Kosovë”. Webinari u udhëhoq nga Dr. Donikë Qerimi, Profesoreshë në Universitetin e Prishtinës. Përgjatë webinarit 2 orësh, të rinjtë patën mundësi të kuptojnë më shumë mbi gjendjen në fushën […]

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022

24 – 28 maj 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022. Tridhjetë anëtarë të rinj të të gjitha partive politike morën pjesë në një trajnim intensiv për të mësuar tema dhe shkathtësi të reja. Pjesëmarrësit ishin nga komuna të ndryshme. Fjalën hyrëse […]

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022

17 – 20 maj 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022. Tridhjetë e shtatë anëtarë të rinj të të gjitha partive politike morën pjesë në një trajnim intensiv për të mësuar tema dhe shkathtësi të reja. Pjesëmarrësit ishin nga komuna të ndryshme. […]

Grupi për Ballkan mbajti webinarin e tretë me Rrjetin Alumni

05 prill 2022 Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë “Efiçienca në Energji” me ligjëruese, znj. Rinora Gojani Gjatë Webinar-it u prezantua në lidhje me: Efiçiencën në Energji dhe Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë dhe Gjendjen e Sektorit të Energjisë në Kosovë. Ndër të tjera pjesëmarrësit […]