Letër drejtuar Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu

Hapat kyç për të avancuar reformat në sektorin e Sundimit të Ligjit

Shkurt 2020 – Grupi për Ballkan i ka dërguar një letër Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu për fushat e identifikuara të çështjeve ku kërkohen ndërhyrje dhe reforma për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë. Në kuader të publikimeve të fundit të Grupit për Balkan që synojnë të ekzaminojnë dhe analizojnë sektorin e sundimit të ligjit në Kosovë, një numër rekomandimesh iu përcollën Ministrës së Drejtësisë.

Lexoni letrën e plotë ketuQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: