Pismo upućeno ministarki pravde, Albuleni Haxhiu

Ključni koraci za unapređenje reformi u oblasti vladavine pravahiu

Februar 2020 – Balkanska grupa je poslala pismo ministarki pravde, Albuleni Haxhiu, o identifikovanim ključnim oblastima u kojima su potrebne intervencije i reforme kako bi se poboljšala vladavina prava na Kosovu. U svetlu nedavnih publikacija Balkanske grupe čiji je cilj bio da se ispita i analizira sektor vladavine prava na Kosovu, ministarki pravde je prosleđeno niz preporuka.

Iste uključuju:

 1. Sve reforme u pravosuđu i drugim institucijama vladavine prava trebaju da budu pokrenute i uokvirene unutar funkcionalne revizije sektora vladavine prava. Sistemi su umorni od uzastopnih, delimičnih i neusklađenih reformi; stoga, inkluzivne reforme treba sprovesti unutar jednog okvira. Funkcionalni pregled treba izgraditi i sprovesti na tehničkom nivou, uz punu političku podršku.

 2. Ministarstvo pravde treba da rukovodi i preuzme koordinacionu ulogu za sve nove inicijative i programe, uključujući one koje podržavaju EU, SAD i drugi donatori. Uz rukovođenje Ministarstva pravde, potrebe reformi i pravosuđa bi trebale u potpunosti biti u lokalnom vlasništvu, uz maksimalnu koordinaciju i podršku donatora

 3. Nemojte insistirati na procesu provere (vetinga) u ovoj fazi, barem za sudije i tužioce.

 4. Pokrenuti programe usmerene na povećanje administrativnih kapaciteta institucija reda i mira. Sudski i tužilački savet sve više zaostaju u tom pogledu.

 5. U okviru funkcionalne revizije, oceniti kapacitete i potrebe pravosuđa na period od najmanje deset (10) godina.

 6. Pokrenuti postupak provere integriteta, a time proces ocenjivanja učinka i integriteta sudija i tužioca. U okviru ovog procesa premeštanje i uklanjanje onih koji su nesposobni ili nesavesni u obavljanju posla.

 7. Nastaviti sa zakonima o prevremenom penzionisanju za sudije, tužioce, stručne saradnike u administraciji (ali i pripadnike policije).

 8. Povećati broj tužilaca i sudija. Procesom provere integriteta i prevremenim odlaskom u penziju postepeno se postiže pravi balans potreba pravosuđa (njihov broj). Uz veći broj sudija i tužilaca tokom narednih godina pomoći će da se reše zaostale stvari i raščiste ovi jako opterećeni sistemi.

 9. Temeljito revidirati mehanizam učinka sudija i tužilaca.

 10. Revidirati status (javnih službenika) za zaposlene u administraciji pravosuđa. Svi zaposleni istog moraju proći kroz rigorozan sistem ocenjivanja, a za one koji ga prođu treba osmisliti konkretne programe obuke. Ovo je segment na kojem je do sada najmanje rađeno.

 11. Uspostaviti održiv sistem zapošljavanja plaćenih pripravnika u sudovima i tužilaštvima za mlade stručnjake.

Pročitajte cijelo pismo ovdeQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More