Mitrovicë: Tryeze për fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal