Mitrovica: Konsultacije o unapređenju uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju

15. januar 2020. – Balkanska grupa organizovala je peti okrugli sto u nizu konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“.

Okrugli sto je ponudio odbornicama skupština opština jedinstvenu priliku da se uključe u konstruktivnu raspravu sa izabranim poslanicama u parlamentu o izazovima u izradi rodno ravnopravnih politika na lokalnom nivou.

Fjolla Ujkani, novoizabrana poslanica iz LVV-a, istakla je značaj daljeg jačanja političkog angažmana žena izvan kvote od trideset (30) procenata u okviru Zakona o opštim izborima u Republici Kosovo. Gđa Ujkani je naglasila da odbornice skupština opština moraju biti aktivnije u zahtevima za osnivanje neformalnog ženskog kluba na lokalnom nivou kako bi se efikasnije odgovorilo na rodni jaz u izradi politika.

Blerta Deliu-Kodra, dugogodišnja poslanica iz PDK-a i predsednica kluba poslanica iz prethodnog saziva – podelila je svoje iskustvo o najistaknutijim izazovima sa kojima se žene na lokalnom i centralnom nivou suočavaju u svom političkom angažovanju. Dok je gđa Deliu-Kodra primetila pozitivan pomak u povećanju broja poslanica u predsedavanju skupštinskim odborima, naglasila je da je ravnopravna zastupljenost u odborima nezavisnih agencija i dalje neujednačena.

Slično raspravi na prethodnim regionalnim konsultacijama, odbornice skupština opština su ponovile nedostatak održive komunikacije između njih i njihovih koleginica na centralnom nivou. I one, a i prisutne poslanice, su se složile da kultura unutar političkih stranaka na Kosovu ne pogoduje povećanju broja žena na izvršnim pozicijama. Učesnice su se složile i istakle da je, kako bi žene na lokalnom i centralnom nivou mogle prevazići slabosti unutarstranačke demokratije, potreban održiviji konsenzus među njima, pored njihove stranačke pripadnosti.

Cilj projekta je dalje jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa na čitavom Kosovu povezujući se sa predstavnicama na opštinskim nivoima. Projekat će pomoći poslanicama i odbornicama da sarađuju bliže s medijima i pomogne u pokretanju javnog dijaloga na lokalnom i centralnom nivou, stvarajući održiv odnos između kluba i medija kroz kontinuirane aktivnosti. Ostale aktivnosti projekta koje podržavaju klub poslanica uključuju: intenzivnu obuku poslanica o korišćenju društvenih mreža, sastanke sa predstavnicama medija i zaključnu konferenciju.

Projekat „Jačanje uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“ finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More