Prishtinë: Tryeza për fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal