Priština: Konsultacije o unapređenju uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju

17. januar 2020. – Balkanska grupa organizovala je šeste i poslednje konsultacije u okviru projekta „Jačanje uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“.

Na okruglom stolu je među učesnicama promovisana konstruktivna rasprava o unapređenju institucionalne saradnje između skupština opština i Skupštine Kosova na promovisanju efikasne izrade politika u vezi sa rodnim pitanjima.

Na debati su se okupile odbornice iz skupština opština iz regiona Prištine, opštinske službenice za rodnu ravnopravnost (SRR) i novoizabrane poslanice Skupštine Kosova, gđa Mimoza Kusari, gđa Eliza Hoxha, gđa Fatmire Mulhaxha Kollçaku i gđa Valdete Idrizi.

Gđa Mimoza Kusari Lila, poslanica Alternative, s pravom se je založila za sveobuhvatnije mehanizme u sprovođenju rodno odgovornog budžetiranja (ROB), kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Gđa Kusari je naglasila neuspeh opštinskih tela da identifikuju projekte i kapitalne investicije koje ciljaju jaz rodnih razlika. Pored toga, gđa Kusari je apelovala na opštinske odbornice da daju prioritet i rade na rešavanju problema žena tokom svog mandata.

Gđa Eliza Hoxha, poslanica PDK-a, je nedostatak osnaživanja žena pripisala najosnovnijem porodičnom nivou. Ona je naglasila da žene često propuste da preuzmu uloge u donošenju odluka u javnoj sferi kao rezultat ličnih obaveza u svojim porodicama.

S druge strane, gđa Valdete Idrizi, poslanica PDK-a, podelila je svoje iskustvo kao članice civilnog društva i političke ličnosti u borbi za postizanje politika rodne ravnopravnosti. Gđa Idrizi je posebno naglasila političku borbu za imenovanje ambasadorki. Prema gđi Idrizi, upornost poslanica u zalaganju za imenovanje ambasadorki bila je tema koja je prevazišla stranačku pripadnost.

Gđa Fatmire Mulhaxha Kollçaku, poslanica LVV-a, je dala konstruktivne savete odbornicama kako da postignu veći konsenzus o rodnim pitanjima. Između ostalog, gđa Mulhaxha Kollçaku je pozvala odbornice da prodube međusobnu saradnju uprkos stranačkoj pripadnosti.

Pored tačaka koje su iznele poslanice, okrugli sto je poslužio kao platforma za odbornice skupština opština da iznesu specifična pitanja žena koja se odnose na postojeći zakonski okvir, a koja iziskuju izmenu i dopunu.

Cilj projekta je dalje jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa na čitavom Kosovu povezujući se sa predstavnicama na opštinskim nivoima. Projekat će pomoći poslanicama i odbornicama da sarađuju bliže s medijima i pomogne u pokretanju javnog dijaloga na lokalnom i centralnom nivou, stvarajući održiv odnos između kluba i medija kroz kontinuirane aktivnosti. Ostale aktivnosti projekta koje podržavaju klub poslanica uključuju: intenzivnu obuku poslanica o korišćenju društvenih mreža, sastanke sa predstavnicama medija i zaključnu konferenciju.

Projekat „Jačanje uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“ finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More