“Roli i grave në përfaqësimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës”