Balkanska grupa organizovala konferenciju „Kosovo u regionalnim inicijativama: izazovi i mogućnosti“