Grupi për Ballkan organizoi konferencën “Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”