Zaboravlјeni sporazum o carinskim pečatima

Dialogu teknik Kosovë-Serbi i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian filloi në Bruksel në mars 2011. Një ndër temat e para të shtruara, në dialogun e Brukselit, ishte ajo e vulave doganore. Kosova insistonte që Serbia të ia njohë vulat, kësisoj të ia lejojë eksportin e mallrave në Serbi dhe shfrytëzimin e territorit të saj si tranzit […]

Rad policije na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma

Prošlo je šest godina od početka implementacije sporazuma o integraciji srpskih policijskih struktura sa severa Kosova u Kosovsku policiju (19. april 2013.). Pre ovog sporazuma proizašlog iz Briselskog dijaloga, srpske, kosovske i međunarodne institucije na severu Kosova nisu imale jasne granice svojih nadležnosti i one su se često preklapale, kako to u svom izveštaju iz […]

Lični stav – Šta je građanima i građankama doneo Briselski sporazum o pravosuđu?

Na Kosovu su, pre Briselskog sporazuma o integrisanom pravosuđu, postojala istovremeno, dva pravosudna sistema, srpski i kosovski. Posle više odlaganja, došlo je do njegove implementacije 6. novembra 2017. godine. Ovaj događaj pratili su razni komentari sa obe strane a uglavnom su bili u službi politike, u smislu, ko je od sporazuma dobio a ko izgubio. […]

Moji roditelji, učesnici seminara

Pre potpisivanja Briseskog sporazuma, Kosovo i Srbija su bili hermetički zatvorena, dva odvojena sistema upravljanja, koji su ličili na ograđene totalitarne države. Komunikacija je danas nevidljiva, ali važna. Bio sam srećan 2010. godine kada su moji roditelji odlučili da me posete u Beogradu. Bila je 2010. godina i putovali su autobusom. To je bila njihova […]

Moji utisci o integraciji pravosuđa u mitrovici

Radim kao tužilac u Osnovnom sudu u Mitrovici. Sa porodicom živim u Severnoj Mitrovici. Od 1994. godine sam počela sa radom kao pripravnik u okviru srpskog pravosuđa, da bih posle prešla na položaj stručnog saradnika, a kasnije i tužioca. U toku 2017. godine smo se integrisali i postali deo pravosudnog sistema Kosova. Na početku je […]

Briselski sporazumi: uticaj na naš svakodnevni život

Sporazumi iz dijaloga u Briselu uspeli su da pozitivno utiču na živote naroda na Kosovu, uprkos činjenici da je javnost bila uznemirena kada je „konačni dogovor“ najavljivan kao bliži nego ikada. Kao aktivistkinja građanskog društva, dugo vremena sam svoju pažnju usmeravala na mane sporazuma i njihovu primenu. Pa ipak, usredsređujući se na svoje svakodnevne zadatke, često ne […]

Mladi, Sporazumi i Dijalog

Dijalog kojim posreduje EU, a koji se odvija između Kosova i Srbije, je pokrenut 2011. godine sa ciljem da unapredi saradnju između vlada, podrži njihov evropski put i poboljša živote ljudi na obe strane. Samim tim, sporazumi u okviru dijaloga kojim posreduje EU utiču na živote mladih. Primena ovih sporazuma mladima, posebno sa Kosova, pruža […]

To stalno kretanje…

Nekada je građanima Kosova odlazak u Srbiju bio veoma težak. To je danas dosta lakše i zaista je zadovoljstvo putovati u Srbiju privatnim autom. Sporazum o registarskim tablicama koji su 2011. godine postigli Kosovo i Srbija kao rezultat briselskog tehničkog dijaloga o poboljšanju života građana dve zemlje je važan za uspostavljanje trajne normalizacije odnosa dve […]

Sloboda kretanja na Kosovu – Između formalnih sporazuma i realnosti

Sporazum o slobodi kretanja potpisan je u julu 2011. godine između Beograda i Prištine, u okviru tehničkog dijaloga posredovanog od strane Evropske Unije, čiji je cilj bio da reši probleme slobode kretanja, te, u stvari, predstavlja odgovor na pitanje na koji način građani mogu da se kreću unutar Kosova, odnosno pitanje prelaska sa Kosova u […]

Efekti tehničkih sporazuma: romska perspektiva

Romska zajednica je jedna od zajednica na Kosovu koja se suočava sa najviše poteškoća. Između ostalog, jedan od problema sa kojim se suočavaju jeste nedostatak matičnih dokumenata. Pojedini Romi, iz različitih razloga, nisu mogli da dobiju kosovska dokumenta. Odsustvo dokumentacije je uticalo na dalju marginalizaciju pripadnika ove zajednice. U toku dijaloga između Kosova i Srbije, […]