Balkanska grupa organizovala studijske posete za „Mlade u politici“

U okviru Izvršnog programa „Mladi u politici“, Balkanska grupa je organizovala studijsku posetu institucijama Republike Kosovo. Prvo je posećen Ustavni sud gde su mlade primili sudije, gđa Selvete Gërxhaliu Krasniqi i g. Nexhmi Rexhepi, koji su tokom izlaganja govorili o ulozi i značaju Ustavnog suda u pravnom sistemu Republike Kosovo. Govorilo se je i o […]

Balkanska grupa organizovala treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici“ 2022.

3. oktobar 2022. Balkanska grupa je organizovala je treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ 2022. Učesnici treninga su bili novi članovi iz svih političkih stranaka, koji su ovom prilikom naučili nove teme i veštine. Uvodnu reč je održao predstavnik Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu g. Richard Le Vay, koji je […]

Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će […]

Balkanska grupa održala vebinar „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti za Kosovo“

15. jun 2022. U okviru alumni mreže „Mladi u politici“; Balkanska grupa je organizovala vebinar na temu „Vladavina prava: Izazovi i mogućnosti na Kosovu“. Vebinar je vodila dr Donikë Qerimi, profesorka na Univerzitetu u Prištini. Tokom 2-časovnog vebinara mladi su bili u prilici da nauče više o stanju u oblasti vladavine prava i diskutuju o […]