Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će poslužiti kao platforma za opremanje ove grupe znanjem u gore navedenim specifičnim oblastima koje će dobro služiti u njihovom svakodnevnom radu i osnažiti ih unutar političkog subjekta kojem pripadaju. Odabranim učesnicima koji će prisustvovati obuci biće obezbeđen sertifikat o programu.

Jezik koji će se koristiti tokom obuke je albanski jezik. U slučaju da gostujući predavači ne govore albanski jezik, Balkanska grupa će obezbediti simultani prevod.

Zašto ova obuka?

 • Povećaće kapacitete mladih iz političkih partija u oblastima kao što su javna politika na Kosovu, dobra uprava, regionalna saradnja. itd;
 • Nastavni plan i program direktno proizilazi iz potreba za učenjem koje su izrazili mladi iz političkih partija u šest (6) fokus grupa koja se ranije organizovala Balkanska grupa;
 • Tematske oblasti će biti održane od strane vrhunskih profesora
 • Obezbediće mehanizme za platforme i umrežavanje između mladih iz različitih političkih partija;
 • Sertifikat zvaničnog učesnika predstavljen na velikoj konferenciji mladih na kraju programa.
 • Izgradnja veština komunikacije i saradnje;
 • Razvoj kritičkog mišljenja;
 • Razvoj pregovaračkih veština;
 • Po uspešnom završetku obuke učesnici postaju deo Alumni mreže „Mladi u politici“ u okviru koje će se odvijati brojne aktivnosti;
 • U okviru Alumni mreže, najaktivnijim učesnicima će biti ponuđene mogućnosti za praktičan rad u poslaničkim grupama Skupštine Republike Kosovo.

U okviru Alumni mreže, učesnicima obuke će biti ponuđena mogućnost da se prijave za stažiranje u parlamentarnim grupama Skupštine Republike Kosovo.

Kriterijumi za učesnike:

 • Aktivni član jednog od omladinskih političkih foruma na Kosovu;
 • Između 20-30 godina;
 • Najmanje na drugoj godini studija;
 • Imaju veliko interesovanje za teme vezane za politiku;
 • Biti u mogućnosti da prisustvuje četvorodnevnoj obuci, prema dole navedenim datumima;
 • Kooperativni i voljni da rade sa mladima iz drugih političkih partija;
 • Posvećeni da prisustvuju lokalnoj studijskoj poseti u toku jednog (1) radnog dana.

BROJ ODABRANIH UČESNIKA BIĆE OGRANIČEN

Obuka će se održati od 27 do 30 septembar, u zgradi RIT Kosova (bivši Američki Univerzitet).

Grupa za Balkan će pokriti sve troškove obuke, uključujući:

 • Troškovi lokalnog transporta;
 •  Hrana i osveženje tokom treninga;
 •  Za učesnike van Prištine, mi ćemo pokriti troškove smeštaja;
 •  Studijski materijali;
 • Prevoz, hrana i piće za lokalnu studijsku posetu

COVID 19

Grupa za Balkan će preduzeti sve neophodne mere za stvaranje bezbednog okruženja za zdravlje učesnika i stručnjaka. To će biti omogućeno stvaranjem distance tokom treninga, održavanjem treninga u velikim salama, obaveznom nošenja maski, obezbeđivanjem sredstava za dezinfekciju ruku za svakog učesnika, dezinfekcije konferencijske sale, kao i materijala za obuku.

Za sva dodatna pitanja, pošaljite nam e-mail: [email protected]

Kliknite OVDE da biste se prijavili. Rok za podnošenje prijava 11 septembar 2022Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More