Poziv za prijavu na program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama”

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će poslužiti kao platforma za opremanje ove grupe znanjem u gore navedenim specifičnim oblastima koje će dobro služiti u njihovom svakodnevnom radu i osnažiti ih unutar političkog subjekta kojem pripadaju. Odabranim učesnicima koji će prisustvovati obuci biće obezbeđen sertifikat o programu.

Jezik koji će se koristiti tokom obuke je albanski jezik. U slučaju da gostujući predavači ne govore albanski jezik, Balkanska grupa će obezbediti simultani prevod.

Zašto ova obuka?

 • Povećaće kapacitete mladih iz političkih partija u oblastima kao što su javna politika na Kosovu, dobra uprava, regionalna saradnja. itd;
 • Nastavni plan i program direktno proizilazi iz potreba za učenjem koje su izrazili mladi iz političkih partija u šest (6) fokus grupa koja se ranije organizovala Balkanska grupa;
 • Tematske oblasti će biti održane od strane vrhunskih profesora
 • Obezbediće mehanizme za platforme i umrežavanje između mladih iz različitih političkih partija;
 • Sertifikat zvaničnog učesnika predstavljen na velikoj konferenciji mladih na kraju programa.
 • Izgradnja veština komunikacije i saradnje;
 • Razvoj kritičkog mišljenja;
 • Razvoj pregovaračkih veština;
 • Po uspešnom završetku obuke učesnici postaju deo Alumni mreže „Mladi u politici“ u okviru koje će se odvijati brojne aktivnosti;
 • U okviru Alumni mreže, najaktivnijim učesnicima će biti ponuđene mogućnosti za praktičan rad u poslaničkim grupama Skupštine Republike Kosovo.

U okviru Alumni mreže, učesnicima obuke će biti ponuđena mogućnost da se prijave za stažiranje u parlamentarnim grupama Skupštine Republike Kosovo.

Kriterijumi za učesnike:

 • Aktivni član jednog od omladinskih političkih foruma na Kosovu;
 • Između 20-30 godina;
 • Najmanje na drugoj godini studija;
 • Imaju veliko interesovanje za teme vezane za politiku;
 • Biti u mogućnosti da prisustvuje četvorodnevnoj obuci, prema dole navedenim datumima;
 • Kooperativni i voljni da rade sa mladima iz drugih političkih partija;
 • Posvećeni da prisustvuju lokalnoj studijskoj poseti u toku jednog (1) radnog dana.

BROJ ODABRANIH UČESNIKA BIĆE OGRANIČEN

Obuka će se održati od 27 do 30 septembar, u zgradi RIT Kosova (bivši Američki Univerzitet).

Grupa za Balkan će pokriti sve troškove obuke, uključujući:

 • Troškovi lokalnog transporta;
 •  Hrana i osveženje tokom treninga;
 •  Za učesnike van Prištine, mi ćemo pokriti troškove smeštaja;
 •  Studijski materijali;
 • Prevoz, hrana i piće za lokalnu studijsku posetu

COVID 19

Grupa za Balkan će preduzeti sve neophodne mere za stvaranje bezbednog okruženja za zdravlje učesnika i stručnjaka. To će biti omogućeno stvaranjem distance tokom treninga, održavanjem treninga u velikim salama, obaveznom nošenja maski, obezbeđivanjem sredstava za dezinfekciju ruku za svakog učesnika, dezinfekcije konferencijske sale, kao i materijala za obuku.

Za sva dodatna pitanja, pošaljite nam e-mail: [email protected]

Kliknite OVDE da biste se prijavili. Rok za podnošenje prijava 11 septembar 2022Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More