Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi

BPRG promoviše potpunu integraciju manjina i zajednica širom regiona, društvenu harmoniju zajednica i mirne i prosperitetne odnose između zemalja WB6. Prema neuporedivim dosadašnjim rezultatima u dijalogu između Kosova i Srbije, BPRG ima za cilj da se pozabavi i ispita sva područja tehničkog i političkog dijaloga, koristima, izazovima i uticajem ka konačnom mirovnom sporazumu. BPRG ne samo da pažljivo prati dijalog i sprovođenje, već je takođe angažovan na razvoju i unapređenju podrške dijalogu i na političkom i na društvenom nivou kroz saradnju sa različitim akterima.

KSPAG deo foruma OCD: „Direktan dijalog kao sredstvo za regionalnu stabilnost“

4. februara 2020 – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije učestvovala je na forumu OCD: „Direktan dijalog...

Održan peti sastanak Konzorcijuma KSPAG

3. februara 2020. – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije održala je svoj peti i poslednji sastanak...

Održan četvrti sastanak Konzorcijuma KSPAG

23. septembar 2019 – Grupa za zastupanje javnih politika Kosovo – Srbija održala je svoj četvrti sastanak Upravnog odbora...

KSPAG održala treći sastanak Upravnog odbora

10. jul 2019. – Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija održala je 10. jula u Severnoj Mitrovici...

Međunarodna konferencija: Dvadeset godina posle: perspektive i izazovi za zapadni Balkan

29. maj 2019. – Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) organizovali su...

Okrugli sto o dijalogu između Kosova i Srbije: Razgovor sa ekspertima i civilnim društvom

21. mart 2019. – Balkanska grupa organizovala okrugli sto „Dijalog između Kosova i Srbije: Razgovor sa ekspertima i civilnim...

BPRG briefed RYCO Governing Board on regional cooperation

12 March 2019 – Naim Rashiti, the Executive Director of the Balkans Group briefed RYCO Governing Board on regional cooperation,...

Regionalni forum o obrazovanju i istraživanju u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihov učinak u programima koje finansira EU (Albanija, Kosovo i Srbija)

22. februara 2019. – Evropski pokret Albanija (predvodnik) zajedno sa Balkanskom grupom za istraživanje politika i Evropskim pokretom Novi...

Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije pokreće projekat “Promovisanje i informisanje o prednostima dijaloga Kosova i Srbije, pod pokroviteljstvom EU”

7. decembar 2018. – Prvi sastanak Upravnog odobra za pokretanje novog projekta konzorcijuma Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova iSrbije “Promovisanje...