Sporazumi iz Tehnickog Dijaloga Beograda i Pristine: Percepcije gradana

Pod projektom “Promovisanje i komunikacija prednosti Dijaloga između Kosova i Srbije, uz podrsku EU” koji finansira EU, clanovi Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG), Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS), NVO Aktiv i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCSP), sprovedeno je istrazivanje da bi se istrazila percepcija gradana i njihova licna iskustva […]

Radionica: Diskusija o briselskom dijalogu između Kosova i Srbije

25. februar 2020. – Balkanska grupa je organizovala radionicu o dijalogu između Kosova i Srbije u Prištini sa studentima Pravnog i Filozofskog fakulteta – Odeljenja za političke nauke i Odeljenja za istoriju Univerziteta u Prištini. BPRG je ovim događajem imao za cilj proširenje diskusije o procesu dijaloga između Kosova i Srbije. Diskusija i radionica su […]

Okrugli sto: Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije

21. februara 2020. – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije (KSPAG) organizovala je u Prištini / Prištini okrugli sto „Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije“. Okrugli sto je pokrenuo izdavanje brošure koja sadrži Op-Eds napisane od strane građana i profesionalaca sa Kosova i iz Srbije koji su izneli svoja lična […]

KSPAG deo foruma OCD: „Direktan dijalog kao sredstvo za regionalnu stabilnost“

4. februara 2020 – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije učestvovala je na forumu OCD: „Direktan dijalog kao sredstvo za regionalnu stabilnost“ na panelu koji je raspravljao o izgledima dijaloga između Beograda i Prištine koji bi olakšao EU. Komisija, koju su činile gospođa Sonja Licht, predsednica BFPE, g. Naim Rashiti izvršni direktor BPRG, […]

Održan peti sastanak Konzorcijuma KSPAG

3. februara 2020. – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije održala je svoj peti i poslednji sastanak Upravnog odbora na kome je razgovarano o dostignućima realizovanih aktivnosti koje su povezane sa promovisanjem i priopćavanjem prednosti tehničkih sporazuma tehničkog dijaloga Priština i Beograd. Tokom sastanka razgovarano je o detaljnoj analizi rezultata projekta, koji uključuju […]

Održan četvrti sastanak Konzorcijuma KSPAG

23. septembar 2019 – Grupa za zastupanje javnih politika Kosovo – Srbija održala je svoj četvrti sastanak Upravnog odbora na kome su razgovarali o dostignućima realizovanih aktivnosti vezanih za promovisanje i priopćavanje prednosti tehničkih sporazuma tehničkog dijaloga Priština i Beograd. Članovi Upravnog odbora KSPAG-a predstavili su detaljnu analizu rezultata projekta, koji uključuju direktne sastanke sa […]

KSPAG održala treći sastanak Upravnog odbora

10. jul 2019. – Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija održala je 10. jula u Severnoj Mitrovici treći sastanak članova Upravnog odbora, a domaćin skupa bila je nevladina organizacija Aktiv. Članovi konzorcijuma KSPAG-a razmatrali su aktivnosti i napredak u projektu “Promovisanje prednosti tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, pod okriljem EU”, koji finansira Evropska […]

Međunarodna konferencija: Dvadeset godina posle: perspektive i izazovi za zapadni Balkan

29. maj 2019. – Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) organizovali su u Prištini međunarodnu konferenciju pod nazivom „Dvadeset godina posle: perspektive i izazovi za zapadni Balkan“. Konferencija je organizovana povodom 20. godišnjice NATO intervencije na Kosovu. Na konferenciji koju su organizovali KCSS i BPRG analizirani su neki […]

Okrugli sto o dijalogu između Kosova i Srbije: Razgovor sa ekspertima i civilnim društvom

21. mart 2019. – Balkanska grupa organizovala okrugli sto „Dijalog između Kosova i Srbije: Razgovor sa ekspertima i civilnim društvom“. Okrugli sto okupio je članove pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, članovima političkih stranaka, predstavnicima civilnog društva, medijima i nezavisnim stručnjacima. Diskusija je bila fokusirana na proces i dinamiku dijaloga, na proširenje političkog konsenzusa i […]

Regionalni forum o obrazovanju i istraživanju u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihov učinak u programima koje finansira EU (Albanija, Kosovo i Srbija)

22. februara 2019. – Evropski pokret Albanija (predvodnik) zajedno sa Balkanskom grupom za istraživanje politika i Evropskim pokretom Novi Sad organizovao je konferenciju „Regionalni forum o obrazovanju i istraživanju u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihovog učinka u programima koje finansira EU“, uz podršku fonda Zapadnog Balkana (WBF). Nalaze izveštaja predstavila je Elda […]