Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi

BPRG promoviše potpunu integraciju manjina i zajednica širom regiona, društvenu harmoniju zajednica i mirne i prosperitetne odnose između zemalja WB6. Prema neuporedivim dosadašnjim rezultatima u dijalogu između Kosova i Srbije, BPRG ima za cilj da se pozabavi i ispita sva područja tehničkog i političkog dijaloga, koristima, izazovima i uticajem ka konačnom mirovnom sporazumu. BPRG ne samo da pažljivo prati dijalog i sprovođenje, već je takođe angažovan na razvoju i unapređenju podrške dijalogu i na političkom i na društvenom nivou kroz saradnju sa različitim akterima.

BPRG briefed RYCO Governing Board on regional cooperation

12 March 2019 – Naim Rashiti, the Executive Director of the Balkans Group briefed RYCO Governing Board on regional cooperation,...

Regionalni forum o obrazovanju i istraživanju u regionu Zapadnog Balkana: Procena iskustava zemalja i njihov učinak u programima koje finansira EU (Albanija, Kosovo i Srbija)

22. februara 2019. – Evropski pokret Albanija (predvodnik) zajedno sa Balkanskom grupom za istraživanje politika i Evropskim pokretom Novi...

Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije pokreće projekat “Promovisanje i informisanje o prednostima dijaloga Kosova i Srbije, pod pokroviteljstvom EU”

7. decembar 2018. – Prvi sastanak Upravnog odobra za pokretanje novog projekta konzorcijuma Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova iSrbije “Promovisanje...

Beogradski bezbednosni forum – Balkan 2025

20. oktobar 2018. – Izvršni direktor Balkanske grupe, Naim Rašiti prisustvovao je i dao svoj doprinos panelu o Balkanu 2025....

Ekspertska radionica o završnoj fazi dijaloga Kosovo – Srbija i pripreme za Kosovo

24. jul 2018. – Balkanska grupa organizovala je jednodnevnu radionicu sa stručnjacima iz civilnog društva, medija i vlade i...

Konferencija o scenarijima za veliko finale između Kosova i Srbije

10. april 2018. – Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA) i Grupa za istraživanje balkanske politike (BPRG)...

Scenariji za “Veliko Finale između Kosova i Srbije”

10. april 2018. – Istraživački institut za razvoj i evropske poslove (RIDEA), vodeći, i Balkanska grupa za istraživanje politika...

Balkanska grupa je bila domaćin okruglog stola o odnosima Kosova i Srbije, uticaju ovog odnosa na kosovske Srbe i sprovođenju sporazuma

21. novembar 2017. – Tim povodom Balkanska grupa predstavila je izveštaj Zajednica srpskih opština: Razumevanje konfliktnih stavova između Albanaca...

Zajednica srpskih opština: Razumevanje sukoba mišljenja Albanaca i Srba – izveštaj o politici

20. januar 2017. – Sporazum o udruženju/zajednici srpskih većinskih opština označava kamen temeljac neslaganja dijaloga između Kosova i Srbije,...