Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu koji su prešli sa neregularne emigracije u regularnu, institucionalne strukture za upravljanje migracijom i potencijal za socio-ekonomski razvoj preko migracija. U izveštaju se takođe nudi niz institucionalnih preporuka i politika, a za koje se kosovske institucije podstiču da ih preduzmu kako bi se poboljšalo rukovođenje i upravljanje migracijom i bolje odgovorilo na poslednja migraciona kretanja.

Migracije ostaju važan, ali veoma izazovan element za kosovske institucije i društvo uopšteno. Istorijski uzroci i koreni su imali značajne efekte na socio-politička dešavanja na Kosovu i proces državotvornosti. Na migracije su uticali brojni faktori podsticaja i privlačenja u različitim istorijskim etapama, iako se isti neprekidno menjaju. Novi migracioni trendovi potvrđuju povećanje regularnih oblika migracije, uz poseban naglasak na emigraciju uglavnom radi zapošljavanja, spajanja porodica i obrazovanja. Pod glavnim podsticajnim faktorima se nesumnjivo smatraju visoka stopa nezaposlenosti, niske zarade u privatnom sektoru, neadekvatne javne usluge, uključujući slab obrazovni i zdravstveni sistem u zemlji. Sa druge strane, faktori privlačenja se takođe menjaju, a podstiču ih države članice EU, od kojih mnoge imaju za cilj da privuku kvalifikovanu radnu snagu iz zemalja Zapadnog Balkana.

Povećanje broja kosovskih građana koji emigriraju u redovnom obliku većinom za ciljeve zaposlenja nastavlja da predstavlja pitanje kojim se nisu pozabavile javne institucije u zemlji i koje ne uspevaju da preduzmu konkretne mere da zaustave ovaj trend ili upravljaju posledicama koje ovakav trend emigriranja donosi. Sa druge strane, migracija i mobilnost mogu odigrati suštinsku ulogu u razvoju lokalnih zajednica. Međutim, kako bi se iskoristile koristi, institucije trebaju da prikupljaju podatke o poslednjim migracionim trendovima i povežu strateške sektorne politike.

„Ova publikacija je izrađena uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Sadržaj ovog izdanja je u isključivoj odgovornosti Balkanske grupe i ne može se smatrati da odražava stavove Vlade Norveške“.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More