Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu koji su prešli sa neregularne emigracije u regularnu, institucionalne strukture za upravljanje migracijom i potencijal za socio-ekonomski razvoj preko migracija. U izveštaju se takođe nudi niz institucionalnih preporuka i politika, a za koje se kosovske institucije podstiču da ih preduzmu kako bi se poboljšalo rukovođenje i upravljanje migracijom i bolje odgovorilo na poslednja migraciona kretanja.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: