Grupa za zagovaranje politike Kosova u Srbiji

Kosova i Srbije Forum za prekograničnu saradnju civilnog društva koji ima za cilj komunikaciju, promovisanje i unapređenje dijaloga ka potpunoj normalizaciji između Kosova i Srbije, kao i njihovih društava.
Read More

INFO platforma – Dijalog

Promoviše proces dijaloga između Kosova i Srbije.
Read More

Mladi u politici

Mladi u politici je program obuke za rukovodioce.
Read More

Ekspertska podrška dijalogu i institucijama Kosova

Ekspertska podrška dijalogu i institucijama Kosova Balkanska grupa pruža podršku i ekspertizu u ključnim oblastima kao što su dijalog i pregovarački procesi, bezbednost, spoljna politika, regionalna saradnja, programi i reforme EU, dobro upravljanje, razvoj i donošenje zakona. U okviru ove komponente angažujemo veliki broj eksperata i konsultanata za podršku ključnim institucijama u ključnim oblastima politika […]
Read More

Zeleno i digitalno

Zeleno i digitalno Platforma „Zeleno i digitalno“ u okviru programa Evropskih integracija i promene politika ima za cilj da se uhvati u koštac sa najhitnijim političkim potrebama za pomoć dvostrukoj tranziciji u isto vreme, i zelenoj i digitalnoj. Tokom protekle decenije čovečanstvo se suočava sa dva glavna izazova: potrebom za zelenom tranzicijom ka održivosti i […]
Read More

IdeaLab politika

IdeaLab politika Platforma IdeaLab politika ima za cilj da predstavi nove alate i prostore u kojima izradioci politika, zaposleni u institucijama, savetnici, stručnjaci, OCD zajednica, akademici, itd. dele svoje znanje, diskutuju o procesima politika i temama i osmišljavaju rešenja. IdeaLab politika će poslužiti kao kreativni prostor gde će se analizirati važne politike i davati preporuke […]
Read More

Dijalog o politikama

Dijalog o politikama Promoviše unutrašnji dijalog na Kosovu, koheziju i agenda za pokretanje reformi.
Read More

Žene u politici

Promoviše osnaživanje žena i devojaka, njihovu bezbednost i inkluziju, a posvećen je jačanju uticaja kluba poslanica i pokrivanju celog Kosova.
Read More

Forum politika

Zagovarački forum visokog nivoa ekspertskih organizacija posvećen unapređenju dijaloga između civilnog društva i institucija.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More