Ekspertska podrška dijalogu i institucijama Kosova

Balkanska grupa pruža podršku i ekspertizu u ključnim oblastima kao što su dijalog i pregovarački procesi, bezbednost, spoljna politika, regionalna saradnja, programi i reforme EU, dobro upravljanje, razvoj i donošenje zakona.

U okviru ove komponente angažujemo veliki broj eksperata i konsultanata za podršku ključnim institucijama u ključnim oblastima politika u kojima postoji potreba i nedostatak. Cilj nam je da poboljšamo kapacitete ovih institucija, pokrenemo pozitivne promene i pojednostavimo procese izrade politika. Stručnjaci rade na kratkoročnim i dugoročnim pitanjima politika, pružajući značajnu podršku i savete o politikama. Naš je cilj da osnažimo institucije, pomognemo im da bolje pripreme i unaprede političke agende na domaćem, regionalnom i međunarodnom planu.

Verujemo da će snažne institucije i bolji politički procesi biti od koristi društvima i učiniti zemlje Zapadnog Balkana prosperitetnijim i spremnijim za pristupanje EU. Balkanska grupa se zahvaljuje državnim institucijama na ukazanom poverenju i prihvatanju podrške angažovanih stručnjaka.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More