Dijalog o politikama

Dijalog o politikama promoviše unutrašnji dijalog, koheziju i agendu reformi na Kosovu. Negujući saradnju i kooperaciju među ključnim političkim akterima, imamo za cilj da poboljšamo komunikaciju i koordinaciju među političkim strankama i institucijama od suštinskog značaja za nastavljanje agendi izgradnje države i kritičnih reformi.

Dijalog politika Balkanske grupe za sobom ima istoriju uspešnih rezultata razgovora o najnapetijim odnosima između političkih stranaka, vlada i opozicionih stranaka i pomaganja u obnavljanju funkcionisanja demokratskih institucija i pravila. Naša inicijativa je dizajnirana za olakšanje otvorenih i produktivnih razgovora među ključnim akterima i podršku formiranoj, inkluzivnoj i efektivnoj izradi politika.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More