Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija

Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija (KSPAG) je konzorcijum nevladinih organizacija i istraživačkih centara koji čvrsto veruju u proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

Grupa je osnovana sa zajedničkim ciljem da ponovo osnaži podršku dijalogu u vreme kada je interesovanje u oba društva splasnulo. Našim kolektivnim i pojedinačnim naporima, cilj nam je da stvorimo nove pristupe i ideje kako bismo podržali proces dijaloga i poboljšali percepciju i narative javnosti. Našim aktivnostima težimo da građani i drugi akteri jasnije shvate proces dijaloga i povećamo podršku za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

KSPAG čine Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG), Demokratija za razvoj (D4D), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i NVO Aktiv sa Kosova, i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Evropski pokret u Srbiji (EPUS) iz Srbije.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More