IdeaLab politika

Platforma IdeaLab politika ima za cilj da predstavi nove alate i prostore u kojima izradioci politika, zaposleni u institucijama, savetnici, stručnjaci, OCD zajednica, akademici, itd. dele svoje znanje, diskutuju o procesima politika i temama i osmišljavaju rešenja.

IdeaLab politika će poslužiti kao kreativni prostor gde će se analizirati važne politike i davati preporuke za dobrobit javnih institucija, političke zajednice i šire javnosti.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More