Žene u politici i odlučivanju

 

Balkanska grupa je posvećena unapređenju rodno ravnopravnog okruženja. Svesni smo da nedovoljna zastupljenost žena u politici i donošenju odluka predstavlja značajan deficit u našoj demokratiji i institucijama. Kroz kampanje, aktivnosti, publikacije i druge događaje zagovaranja, posvećeni smo da polovini stanovništva budu pružene jednake mogućnosti i da budu uravnoteženo zastupljene u institucijama i na pozicijama odlučivanja.

Jedna od naših ključnih aktivnosti je kampanja „Poziv na promene“ kojom promovišemo povećanje zastupljenosti žena u politici i odlučivanju, kao i usklađivanje Zakona o opštim izborima sa Zakonom o ravnopravnosti polova. Kako bi ojačala demokratiju na Kosovu, Balkanska grupa sprovodi istraživanja i analize o nepovoljnom položaju žena i nedostatku zastupljenosti u politici i institucijama u zemlji.

Zastupljenost žena u organima u kojima se donose odluke je i dalje na alarmantno niskom nivou. Nastojimo da smanjimo jaz među polovima.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More