INFO platforma-Dijalog

Info platforma-Dijalog Balkanske grupe je dragocen resurs za informisanje javnosti o procesu dijaloga između Kosova i Srbije. Cilj nam je da informacije o događajima, sporazumima u dijalogu i njihovoj implementaciji predstavimo na jasan, koncizan i vizuelno privlačan način.

Od pokretanja procesa dijaloga, stalno je izražavana zabrinutost u pogledu transparentnosti i odgovornosti. Kako bi se pozabavila ovim pitanjima i popunila praznine u razumevanju dijaloga od strane društva, Balkanska grupa je otvorila ovu platformu koja služi kao primarni izvor informacija i shvatanja. Pružajući pristupačne i tačne informacije, cilj nam je da promovišemo veće razumevanje javnosti i podršku procesu dijaloga.

Balkanska grupa je osnivač i administrator Info platforme-Dijalog.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More