Peć: Konsultacije o podsticanju uloge ženskog poslanika kroz regionalno informisanje

4. decembar 2019. – Balkanska grupa organizovala je drugi okrugli sto iz niza konsultacija u okviru projekta „Jačanje uloge ženskog poslanika kroz regionalno informisanje i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“.

Rasprava je započela identifikovanjem glavnih prepreka koje su ometale efikasno donošenje politika vezanih za ženska pitanja.

Time Kadrijaj, bivša članica odbora za žensku zastupnicu, objasnila je kako ga žena poslanik lobira za veću zastupljenost članova skupštine žena i naglasila koliko su važne takve konsultacije.

Mevljude Idrizi, članica skupštine iz Peći napomenula je da su se pojavili izazovi zbog nedostatka medijske zastupljenosti članova skupštine. Pitanje prema gospođi Idrizi je da mediji nisu uključivali članice ženskog skupa u javne TV debate ili bilo koje druge medije, jer one ne osećaju da se njihovi glasovi čuju. Jednoglasno su se složile da ženske poslanice igraju glavnu ulogu u rasvetljavanju problema i izazova sa kojima se žene suočavaju i na lokalnom i na centralnom nivou.     

Zaključno, dogovoreno je među ženama poslanicama u Skupštini da se slični okrugli stolovi moraju češće održavati.

Projekat ima za cilj da dodatno ojača uticaj Ženske poslaničke grupe i proširi svoj domet širom Kosova povezivanjem sa predstavnicama žena na opštinskim nivoima.

Projekat će pomoći ženama parlamentarkama i članovima skupština žena da sarađuju bliže sa medijima i pomognu u pokretanju javnog dijaloga na lokalnom i centralnom nivou, stvarajući održiv odnos između poslanika i medija kontinuiranim aktivnostima. Ostale projektne aktivnosti koje podržavaju Ženska poslanička grupa („kokus“) obuhvata: intenzivnu obuku o korišćenju društvenih mreža za predstavnice žena, sastanke sa predstavnicima medija i završnu konferenciju.

Projekat „Jačanje uloge ženskog poslanika kroz regionalno informisanje i uspostavljanje odnosa sa medijima „finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More