Gjykata Komerciale e Kosovës

Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Kosovës, financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë ka lansuar video-animacionin për Gjykatën Komerciale (në 3 gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht), e cila informon për rëndësinë, detyrat dhe kompetencat e gjykatës.

Në këtë gjykatë janë të angazhuar një numër i mjaftueshëm i Gjyqtarëve dhe stafit mbështetës për të implementuar planin dhe detyrat e punës bazuar në Ligjin për Gjykatën Komerciale dhe rregulloret e brendshme të këtij institucioni

Gjykata Komerciale është gjykatë e rregullt e sistemit ekzistues gjyqësor nën kompetencën e së cilës do të jenë të gjitha kontestet midis shoqërive tregtare vendore dhe të huaja.

Për më tepër shih video-animacionin KËTU.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e Grupit për Ballkan, dhe në asnjë mënyrë nuk paraqet pikëpamjet e donatorit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More