Promovisanje i komuniciranje prednosti dijaloga između Kosova i Srbije koji olakšava EU

Pod vođstvom BPRG, ovaj projekat ima za cilj promovisanje i obznanjivanje prednosti tehničkog dijaloga koji moderira EU o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije široj javnosti usredsređujući se na nekoliko aktivnosti komuniciranja i kontakta sa javnošću, saradnju među homolozima, istraživanja i lokalni angažman.

Ciljevi uključuju:

Proširenje podrške za dijalog između Beograda i Prištine koji moderira EU
Revidiranje perspektive građana o dijalogu i procesima istog
Olakšanje saradnje i umrežavanja među mladima, OD-ima, izradiocima mišljenja i medija
Jačanje komunikacije i podsticanje progresivne perspektive građana
Osnivanje stalne grupe OD-a i tink-tenkova sposobnih za zagovaranje i podršku
Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije, će sprovesti akciju i sastoji se od 8 regionalnih OCD-a: Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG), Demokratija za razvoj (D4D), Kosovski centar za sigurnosne studije (KCSS) i NVO AKTIV na Kosovu; Beogradski fond za političku izvrsnost (BFPE), Evropski pokret u Srbiji (EMinS), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCSP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) u Srbiji.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More