Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga dialogu Kosovë-Serbia, i lehtësuar nga BE

I udhëhequr nga BPRG, ky projekt synon promovimin dhe komunikimin drejt opinionit publik të përfitimeve nga dialogu teknik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke u fokusuar në veprimet e shumta të komunikimit dhe punës në terren, bashkëpunimin peer-to-peer, hulumtimin dhe përfshirjen lokale.

Qëllimet përfshijnë:

Zgjerimin e mbështetjes për dialogun Beograd-Prishtinë, të lehtësuar nga BE-ja;

Shqyrtimin e perspektivës së qytetarëve për dialogun dhe proceset e tij; 

Lehtësimin e bashkëpunimit dhe rrjetëzimin mes të rinjëve, OJQ-ve, opinionbërësve dhe mediave;

Rritjen e nivelit të komunikimit dhe nxitjen e një perspektive progresive për qytetarët;

Themelimin e grupit të përhershëm të OJQ-ve dhe grupit të ekspertëve të aftë për avokim dhe mbështetje të Grupit për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi, që do t’i implementojë këto veprime dhe që përbëhet nga 8 OJQ rajonale:  Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG), Demokracia për Zhvillim (D4D), Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe NVO Aktiv, në Kosovë; Forumi i Beogradit për Përsosmëri Politike (BFPE), Lëvizja Evropiane për Serbinë (EMinS),  Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (BCSP) dhe Komisioni i Juristëve për të Drejtat e Njeriut (YUCOM), në Serbi.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More