Unapređenje kosovskih institucija, Demokratizacija i regionalna saradnja

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi […]

Povećanje uticaja kosovskih tink-tenkova na izradu politika

Ovaj grant podržava BPRG kako bi unapredio svoj uticaj na politički dijalog, politički forum i dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Što se tiče druge komponente, jedan od glavnih ciljeva projekta je unapređenje saradnje između OCD Kosova i Srbije i mobilizacija napora za podršku formalnom konzorcijumu tink-tenkova čiji će cilj biti podrška normalizaciji […]

Jačanje mira i izgradnja države

Projekat ima za cilj da podrži približavanje Kosova i Srbije pomažući kosovskim i srpskim liderima na svim nivoima da razumeju stavove jedni drugih, ciljeve i interese i kako njihove politike utiču na živote ljudi na terenu. Naš cilj je da podstaknemo integraciju srpske zajednice, koristeći našu jedinstvenu i široku mrežu kontakata na severu Kosova. Cilj […]

Tranzicija na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma

Objavljen u martu 2015, ovaj izveštaj o politici daje putokaz za integraciju srpske zajednice na Kosovu. Pokriva različita pitanja koja su ključna za integraciju kosovskih Srba u kosovsku jurisdikciju, od lokalnih do centralnih institucija, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja. U istom se govori o preprekama za integraciju Srba i istražuju mogućnosti kako ih najbolje prevazići na […]