Jačanje mira i izgradnja države

Projekat ima za cilj da podrži približavanje Kosova i Srbije pomažući kosovskim i srpskim liderima na svim nivoima da razumeju stavove jedni drugih, ciljeve i interese i kako njihove politike utiču na živote ljudi na terenu. Naš cilj je da podstaknemo integraciju srpske zajednice, koristeći našu jedinstvenu i široku mrežu kontakata na severu Kosova. Cilj nam je da pomognemo u konsolidaciji državnih institucija Kosova i vladavine prava.

Naš drugi cilj je da prenesemo zaostavštinu petnaest godina rada Krizne grupe na Kosovu, izgradnjom kapaciteta nacionalnih organizacija civilnog društva. Poput Krizne grupe, Balkanska grupa zapošljava istraživače i analitičare svih etničkih grupa jednako i izgradiće potpuno mešoviti tim visokokvalifikovanih i obučenih istraživača i analitičara politika. Balkanska grupa je jedini lokalni tink-tenk u kojem Albanci i Srbi rade zajedno, baveći se zajedničkim istraživanja, izradom izveštaja i angažovanjem u zagovaranju. Rad sa Balkanskom grupom će albanskim istraživačima pružiti iskustvo sa srpskom zajednicom na severu Kosova, a srpskim analitičarima iskustvo sa vladom u Prištini. Celo osoblje će proći obuku u istraživanju, analizi, izradi nacrta i veštinama zagovaranja prema najvišim međunarodnim standardima.

Naša ambicija je da uspostavimo vodeći multietnički tink-tenk na Kosovu. Nakon rada sa Balkanskom grupom, bivši zaposleni će biti u dobroj situaciji da zauzmu pozicije u civilnom društvu i vladi, prenoseći veštine i standarde koje su stekli. Naša mreža odnosa koja prevazilazi etničke podele će biti neprocenjiva prednost za alumni Balkanske grupe. Cilj je osnovati grupu albanskih i srpskih istraživača i analitičara iz Balkanske grupe za istraživanje politika, čije misli i ideje utiču na izradioce politika i međunarodne aktere, a koji su posvećeni izgradnji snažnog, stabilnog i naprednog društva na Kosovu i Zapadnom Balkanu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More