Tranzicija na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma

Objavljen u martu 2015, ovaj izveštaj o politici daje putokaz za integraciju srpske zajednice na Kosovu. Pokriva različita pitanja koja su ključna za integraciju kosovskih Srba u kosovsku jurisdikciju, od lokalnih do centralnih institucija, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja. U istom se govori o preprekama za integraciju Srba i istražuju mogućnosti kako ih najbolje prevazići na način koji jača kosovske institucije i prava manjinskih grupa.

Objektivi

Cilj projekta je da se Beogradu, Prištini i zainteresovanim međunarodnim akterima pruži dobro shvatanje stavova i opcija stanovništva i rukovodstva na severu Kosova, kao i razviju politike za severno Kosovo koje mogu obezbediti lokalnu podršku i prihvatanje u kontekstu Briselskog sporazuma.

Drugi cilj je istražiti kako sprovođenje na terenu može pomoći u prevazilaženju preostalih razlika između Beograda i Prištine.

Ključna pitanja se odnose na civilno sprovođenje Sporazuma: opštinska uprava, uspostavljanje regionalne uprave („Zajednica/Asocijacija“), izbori, policija i pravosuđe. Prebacivanje policije u nadležnost Kosova trebalo bi da prođe glatko, ali izgradnja kapaciteta i poverenje i podrška zajednice predstavljaju izazovne ciljeve. Zatvaranje srpskog suda u Zvekanu je lako, ali kosovski sud u Severnoj Mitrovici ne može raditi bez lokalnog prihvatanja, kao što su pokazale nedavne barikade (koje su prisilile sud da otkaže saslušanja). Daleko najveći izazov će biti na ustanovljavanju načina na koji će se ovim regionom upravljati u praksi i obavljanju radnji koje su neophodne da se osigura značajno učešće na izborima i iz njih proistekle institucije.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More