Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës

Published at: 6 Nën 2022

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës, ofron një analizë të gjerë të çështjeve kushtetuese të lidhura me sistemin e ligjeve, funksionimin e institucioneve dhe juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese. Kjo analizë ligjore identifikon mangësitë dhe rekomandon shumëllojshmëri opsionesh për amendamentet e ardhshme, bazuar në praktikën gjyqësore, opinionet e Komisionit të Venecias, dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera.