Žene u Politici III: Zastupljenost Polova na Lokalnom Nivou

Published at: 24 Mar 2021

24. marta 2021

Najnoviji članak o politikama Žene u politici predstavlja podatke o zastupljenosti žena u lokalnim institucijama i preduzećima. Nakon dubokog jaza u polovima u politici i upravljanju na centralnom nivou, evidentna je nedovoljna zastupljenost žena i na lokalnom nivou, gde muškarci zauzimaju skoro sve vodeće funkcije. Brojevi koji pokazuju masovnu razliku između polova u svim opštinama predstavljaju poziv na zabrinutost i trenutno delovanje. Zbog nezadovoljavajuće situacije izveštaj
takođe nudi preporuke o zakonskim izmenama koje su preko potrebne, kao i druge afirmativne mere koje se moraju preduzeti.