Avokimi i nivelit të lartë për përfshirjen e komunitetit RAE dhe institucionalizimin e të drejtave të tyre

BPRG do të zhvillojë një Strategji të Avokimit për të ndihmuar implementimin e programit katërvjeçar për institucionalizimin dhe përfshirjen sociale të nevojave të komunitetit RAE. BPRG do të shërbejë si kanal i tyre kryesor i avokimit për avancimin e dialogut me qeverinë qendrore dhe komunitetin e donatorëve. Projekti udhëhiqet nga Fondacioni HEKS dhe implementohet nga […]