Shqiptarët e refuzojnë: Çfarë mendojnë serbët për Asociacionin/Bashkësinë e Komunave Serbe?

Synim është paraqitja para audiencës së gjithë Kosovës e mendimeve të serbëve lidhur me Marrëveshjen e Gushtit për Asociacionin e Komunave Serbe. Më 25 gusht 2015 Kosova dhe Serbia u pajtuan rreth parimeve/protokollit për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë – ku përfshihej një periudhë katërmujore për përgatitjen e statutit. Qëllimet: […]