Shqiptarët e refuzojnë: Çfarë mendojnë serbët për Asociacionin/Bashkësinë e Komunave Serbe?

Synim është paraqitja para audiencës së gjithë Kosovës e mendimeve të serbëve lidhur me Marrëveshjen e Gushtit për Asociacionin e Komunave Serbe. Më 25 gusht 2015 Kosova dhe Serbia u pajtuan rreth parimeve/protokollit për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë – ku përfshihej një periudhë katërmujore për përgatitjen e statutit.

Qëllimet:

Qëllimi përfundimtar përfshin anketimin e serbëve lidhur me pranimin e Asociacionit (dhe nivelit të tij) për komunat e tyre.

  1. Analizat gjithëprfshirëse të këndvështrimeve, mendimeve dhe pritjeve të serbëve nga Asociacioni i dakorduar i komunave serbe, përballë kundërshtimeve masive të shqiptarëve;
  2. Vlerësimi dhe shqyrtimi i ndikimit të krizës turbulente politike në Prishtinë ndaj Asociacionit serb dhe këndvështrimet e atjeshme për Asociacionin/Bashkësinë dhe integrimin;
  3. Mundësimi i dëgjimit të këndvështrimeve dhe brengave serbe në Prishtinë, si pjesë e diskursit publik dhe debateve rreth dobive dhe përfitimeve.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More