Politikbërja gjithëpërfshirëse në Kosovë dhe Serbi: Zhvillimi i harmonisë dhe paqes nëpërmjet dialogut, integrimit dhe përmirësimit të shërbimeve, punësimeve dhe njerëzve

Projekti synon të kontribuojë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëpërmjet integrimit të minoriteteve/komuniteteve përkatëse dhe adresimit të interesave dhe nevojave të tyre për shërbime dhe vende më të mira të punës. Komponenti i parë, i cili do të implementohet në veri të Kosovës, fokusohet në identifikimin e mekanizmave dhe akterëve që do […]