Të Rinjtë në Politikë

Në Kosovë, rinia konsiderohet burim i forcës politike. Ata përfaqësojnë më shumë se gjysmën e popullsisë dhe përbëjnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit. Megjithatë, përfshirja e tyre në proceset e vendimmarrjes dhe planifikimit të politikave mbetet shumë e kufizuar.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More