Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit, analizon rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës, duke përfshirë kriteret për anëtarësim, hapat procedural dhe sfidat potenciale. Ai ofron një pasqyrë të garancive kushtetuese, progresin e Kosovës në zbatimin e tyre dhe kërkesat e mundshme para ose pas anëtarësimit. Vendimi për të ftuar Kosovën është një vendim politik dhe nuk ekzistojnë pengesa ligjore për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës. Sfidat e mundshme ndërlidhen me situatën e veçantë të Kosovës, dialogun e vazhdueshëm me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe vendimeve gjyqësore, për të cilat Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapa konkret. Megjithatë Kosova përgjatë viteve ka demonstruar aftësinë dhe gatishmërinë e saj për t’u anëtarësuar në Këshillin e Evropës dhe për të pasur qasje në mekanizmat e tij.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More