Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit, analizon rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës, duke përfshirë kriteret për anëtarësim, hapat procedural dhe sfidat potenciale. Ai ofron një pasqyrë të garancive kushtetuese, progresin e Kosovës në zbatimin e tyre dhe kërkesat e mundshme para ose pas anëtarësimit. Vendimi për të ftuar Kosovën është një vendim politik dhe nuk ekzistojnë pengesa ligjore për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës. Sfidat e mundshme ndërlidhen me situatën e veçantë të Kosovës, dialogun e vazhdueshëm me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe vendimeve gjyqësore, për të cilat Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë hapa konkret. Megjithatë Kosova përgjatë viteve ka demonstruar aftësinë dhe gatishmërinë e saj për t’u anëtarësuar në Këshillin e Evropës dhe për të pasur qasje në mekanizmat e tij.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: