Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi dhe Komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”. Gjatë këtij projekti, në Kosovë dhe Serbi janë implementuar 82 aktivitete duke përfshirë: artikuj të shkruar për projektin, punëtoritë, tryeza të rrumbullakëta, TV debatet, seminaret, […]

KSPAG organizoi takimin e pestë të Komitetit Drejtues

3 shkurt 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka mbajtur takimin e pestë dhe të fundit të Komitetit Drejtues për të diskutuar arritjet e aktiviteteve të zbatuara për promovimin dhe komunikimi i përfitimeve të marrëveshjeve teknike të dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Gjatë takimit në mënyrë të detajuar është diskutuar rreth rezultateve të aktiviteteve […]

KSPAG organizoi takimin e katërt të Komitetit Drejtues

23 shtator 2019 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka mbajtur takimin e katërt të Komitetit Drejtues për të diskutuar arritjet e aktiviteteve të zbatuara për promovimin dhe komunikimi i benefiteve të marrëveshjeve teknike të dialogut teknik Prishtinë-Beograd. Anëtarët e Komitetit Drejtues të KSPAG kanë prezantuar një analizë të hollësishme të rezultateve të […]